Access Bars®

 

 

Metoda Access Bars mě nadchla svou otevřeností a odlehčenou filosofií. 

To však neznamená, že nepracuje s těžkými věcmi v nás. Naopak. Jen jiným způsobem.

Nemusíme se v babrat v těžkostech, abychom našli řešení, které stejně nemůžeme vymyslet. Tato metoda neanalyzuje. 

Jde o energetické a fyziologické působení na tělo, při kterém se mohou staré bloky uvolnit a my pak můžeme v realitě zažívat nové zkušenosti, odlišné od těch, co jsme znali, které se nám opakovaly, a kterým jsme často ani nerozuměli.

  •  

 

Co je Access podle zakladatele Access Consciousness Garyho Douglase?

Uvedu jen výtah z citací:

„Access je sada nástrojů a procesů, které jsou navrženy tak, aby každému otevřely více vědomí. Vědomí obsahuje vše    a nic nesoudí.“

„Vědomí je schopnost být v každém okamžiku života v přítomnosti, bez hodnocení sebe sama nebo někoho jiného. Je to schopnost přijmout všechno, nic neodmítat a vytvořit v životě vše, po čem toužíte, lepší než to, co v současnosti máte    a víc, než si dokážete představit.“

 

Bars zahrnuje 32 bodů na hlavě, v nichž jsou nashromážděny všechny myšlenky, nápady, přesvědčení, obavy, emoce     a postoje, o kterých jsme během všech životů nabyli dojem, že jsou důležité.

Na tyto body přikládá terapeut prsty, jsou dány hmaty, tedy vždy v určité kombinaci bodů, a tím se začne rozpouštět elektrický náboj, který se nashromáždil v mozku. Mozkové vlny se zpomalí, což umožňuje přístup k vzorcům chování      a systémům přesvědčení a postojů, které jsme automaticky používali.

Bars jsou v podstatě jako pevný disk v PC. A to, co tato metoda dělá, je, že vymazává nepotřebné položky, takže se obsah už automaticky nevrací.

 

„Bars je o tom, že učíme tělo přijímat. Skutečné přijímání je, když dovolíme tělu rozhodnout se, co si nechá a co ne.     Je to vaše ochota otevřít ty oblasti, které nutily tělo s vámi souhlasit. Skutečné přijímání dovoluje vašemu tělu vytvořit nové volby a nové možnosti. Je to ochota a schopnost těla vybrat si vlastní postoj.“

 

  •  

 

Jak probíhá terapie Access Bars?

Klient leží (cca 60 minut) oblečený na lehátku a terapeut přikládá prsty na „Barsy“- body na hlavě (viz výše). 

Není doporučeno pouštět hudbu, ale při terapii se může mluvit. Nicméně, mám zkušenost, že je lepší nemluvit. Klient lépe zrelaxuje, uvolní se a lépe vnímá, co se v jeho těle děje. 

Celkové trvání jedné terapie je cca 90 minut. 

Pokládám za důležité mít prostor říci si s čím přicházíte, u opakovaných terapií zhodnotit, zda a jaké změny po terapii nastaly a po samotném ošetření je fajn mít  možnost sdílet zážitky. (Pro někoho je důležité jim nějak porozumět, pro někoho ne. A oboje je v pořádku.) 

 

  •  

 

Barsy mají návaznost na konkrétní oblasti života:

Jsou to body, kde jsou naše přesvědčení, která souvisí s kontrolou, kreativitou, penězi, sny a nadějemi, věkem a stárnutím, vědomím (uvědomováním si), formou a strukturou (jak máme vypadat, jací máme být…), body související smutkem a radostí, body léčení, body spojené s tělem a sexualitou, s laskavostí, vděčností, klidem a mírem, s komunikací, časem a prostorem, body pro přetvoření přesvědčení, ukotvení toho, co bylo nově nabyto v těle a body pro manifestaci změn v realitě.

 

  •  

 

Mantra Accessu:

 

„All of my life comes to me with ease and joy and glory.“ (Glory je bujnost výrazu a hojnost života.)

 

„Vše v životě ke mně přichází s lehkostí, radostí a slávou.“

 

  •