Jmenuji se Eva Libnarová a Kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace praktikuji od roku 2013. 

Postupem času jsem rozšířila poskytované služby o Bowenovu masáž, metodu Access Bars®

a Znění - techniky harmonizace organismu pomocí dechnu a hlasu.

 

Pracuji jak s dospělými, tak s dětmi. 

 

S miminky pracuji také (kraniosakrální terapie), zejména u nich řešíme plačtivost a podrážděnost. 

V tomto období jsou na psychické úrovni naprosto propojená s maminkou a tak pracuji skrze maminku, která má při terapii svoje miminko u sebe. 

 

 

Služby poskytuji zejména v rámci Terapeutického centra v Liberci (www.terapie-liberec.cz), kde ke zvýšení kvality služeb využíváme individuální i týmovou supervizi.

 

 Děkuji tímto všem, kteří se mi svěřili a svěřují do rukou,    

 

 za důvěru 

 

          a také za velmi, velmi cenné zpětné vazby, které mi poskytují.

 

 

Ke kraniosakrální terapii mě, ve zkratce, dovedlo to, že prostě mám ráda lidi a z vlastní zkušenosti vím, že jsou v životě období, kdy člověk potřebuje pomoc. Všichni to známe. Mám na své cestě štěstí na lidi, kteří byli a jsou profesionální a laskaví. Jsou mým vzorem... Cesta nekončí... 

 

Velmi ráda dodávám, že nejen profesionálové-pomahači, ale i klienti jsou pro mě inspirací a to jak ti velcí, tak i ti malí, protože nezřídka vyslovují hluboké, velké myšlenky.

 

Souzním s názorem, že jediný, kdo může člověku doopravdy pomoci, je on sám, v tom smyslu, že na začátku každé cesty k uzdravení je jeho vlastní rozhodnutí, jestli se chce uzdravit a co pro to chce a může udělat.

Žádná metoda sama o sobě není schopna uzdravit člověka bez jeho vědomé a aktivní účasti v procesu uzdravení.

(Jinými slovy - nikdo to za nás neudělá, ale existuje spousta možností, jak si nechat pomoci.)

 

   Mým úkolem, jakožto kraniosakrálního terapeuta je vytvořit pro Vás bezpečné podmínky, ve kterých může dojít k uvolnění na všech úrovních a tím i ke spuštění samoozdravných procesů v nejen těle člověka.

 

  •  

 

 

Vzdělání:

  V roce 2013 jsem absolvovala kurz Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace I a II, lektorka Viktorie Skacel. www.v-laska.com/

  V roce 2018 pak další stupeň; terapie navazující na Kraniosakrální terapii CHR: Neuro-spinální rebalance.

  V roce 2019 kurz Bowenovy masáže.

  V roce 2021 kurz metody Acces Bars®.

 

  V letech 2010 - 2014 jsem studovala obor Psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě (PPF - www.pvsps.cz/verejnost/o-prazske-psychoterapeuticke-fakulte/ ), kde jsem čerpala nejen teoretické znalosti, ale prošla jsem zde i mnoha kurzy a semináři, zejména zaměřenými na sebezkušenost.

 

  V letech 2014-2016 jsem absolvovala  "Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích",  v Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku.  lippp.cz/?page=akceDovednosti )  

 

   Jako důležitou součást mého vzdělá(vá)ní vnímám také vlastní zkušenost s individuální i skupinovou psychoterapií, které jsem absolvovala, a také individuální studium práce s hlasem, dechem a zpěvu v letech 2016-2019 u Mgr.Kláry Jenšové. 

Všechny tyto cesty sebepoznání jsou dobrodružnými výpravami do hlubin vlastní duše, které člověka vedou k pochopení širších souvislostí.  

   

   

 

  •   

   

S respektem k oboru psychoterapie Vám budiž známo, že nejsem psychoterapeut. Svým klientům, pokud mají zájem v rámci sezení cokoli sdílet, mohu nabídnout otevřenou mysl a uši. Vše, co je zde řečeno a vyřčeno, zůstává jen mezi námi. Nicméně, na provádění psychoterapie jako takové, nemám patřičné vzdělání. Pokud na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností zhodnotím, že problém daného člověka by zasluhoval odbornou pomoc, pak ji doporučím. Je pak pouze na něm, jak se rozhodne.

 

  •  

  

 

Kurzy:

2021       -         Acces Bars®

2020       -         Sportovní masáž - rekvalifikační kurz

2019       -         Bodová myofasciální technika inspirovaná učením Thomase Bowena - Bowenova masáž

2018       -         Neuro-spinální rebalance u Viktorie Skacel

2013       -         Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace I. u Viktorie Skacel

-         Kvantový květ - Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace II.    -//-      

2008       -         Pět tibeťanů u Mgr.Věry Kučerové

 

Sebezkušenostní semináře:

2019        -     Dech - zážitkový seminář (terapeutická práce s dechem) pod vedením Mgr.Věry Kučerové 

2019        -     Léčebný hlas - prožitkové semináře pod vedením Mgr.Kláry Jenšové

                      Vědomá práce s hlasem jakožto terapeutickým nástrojem, který můžeme používat k sebeléčení.  

               -     Dechové techniky - práce s udržením dechu při mluvě a zpěvu, čistící dechové techniky  

                       Prožitkový seminář pod vedením Mgr.Kláry Jenšové      

2018        -     Léčebný hlas - prožitkové semináře pod vedením Mgr.Kláry Jenšové

                      Vědomá práce s hlasem jakožto terapeutickým nástrojem, který můžeme používat k sebeléčení.

2016        -     Zpěvem k sobě - seminář, který vede Mgr.Klára Jenšová.

                      Učí, nejen to, jak používat hlas, ale jak se můžeme sami stát hudebním nástrojem a prožít tak čisté bytí.

2015        -     Sebevyjádření výtvarnými prostředky - víkendový seminář na téma "Já a moje Lilith",

                      u ak.mal.Kamily Ženaté   

2014        -     Sebevyjádření výtvarnými prostředky - víkendový seminář na téma "Já a moje živly",

                      u ak.mal.Kamily Ženaté 

               -     Sebevyjádření výtvarnými prostředky - víkendový seminář na téma "Já a můj rod",                                                                                                                u ak.mal.Kamily Ženaté  

2013       -        Práce s tělem v psychoterapii na PPF

              -        Gestalt terapie na PPF        

2012       -        Na PPF:

-        Rodgersovská psychoterapie

-        Gestalt psychoterapie

-        Sebevyjádření výtvarnými prostředky I.- Základní řada u Kamily Ženaté (týdenní semninář)

         (ak.malířky, která pracuje psychoalaytickým způsobem)

-        pokračovací seminář Sebevyjádření výtvarnými prostředky II.- Hledání souvislostí (tamtéž) (týdenní seminář)

2011       -        Na PPF:

-        Kreativní neverbální techniky (využití výtv.prostředků, různých předmětů, hudby a zvuků v terapii apod.)

-        Komunikační dovednosti

-        Kognitivně-behaviorální terapie a léčba depresí a úzkostných poruch u Mgr.Durecové

2007       -        Rodinné konstalace v Gestalt institutu pod vedením psycholožky Rii Verlinden

2006       -        Sebepoznání u P.Velechovského                                                                                                                                                   

              -        Jak na emoce u p.Velechovského

2005       -        Modrá Alfa  -  "Objevování skrytých schopností" (meditace, práce s nevědomím) u Petra Velechovského

2004       -        Skupinová arteterapie

 

Semináře (teorie):

2019     -         Když hmaty nikam nevedou - lektor Ivan Verný, M.D., Dipl.PW. . Seminář procesově orientované psychoterapie, pasivní účast.           

 

Vše v rámci studia na PPF

2014      -         Přehled příčin nemocí

             -         Výklad snů (vycházející z Daseinsanalýzy)  

2012      -         Fenomenologie (filosofický směr)

2011      -         Vybrané kapitoly z lékařství (základy anatomie a fyziologie)

 

  •